VIDEO

+ THIÊN PHÚC GROUP - 18 NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

+ MÁY LÀM ĐÁ VIÊN THIÊN PHÚC

CÔNG SUẤT 80KG ---> 120KG/24H

+ MÁY LÀM ĐÁ VIÊN THIÊN PHÚC

CÔNG SUẤT 180KG ---> 1000KG/24H

+ MÁY LÀM ĐÁ VIÊN CÔNG NGHIỆP THIÊN PHÚC

CÔNG SUẤT 1 TẤN ---> 100 TẤN/24H

+ MÁY LÀM ĐÁ VẢY THIÊN PHÚC

CÔNG SUẤT 300KG ---> 100 TẤN/24H

+ MÁY LÀM ĐÁ VẢY TRÊN TÀU THUYỀN

CÔNG SUẤT 1 TẤN ---> 5 TẤN/24H

+ LẮP ĐẶT KHO LẠNH THIÊN PHÚC

+ GIỚI THIỆU SNOWMAN GROUP -

ĐỐI TÁC CỦA THIÊN PHÚC GROUP

+ LẮP ĐẶT KHO LẠNH LƯU TRỮ CHO MÁY LÀM ĐÁ VẢY THIÊN PHÚC

+ VƯỜN XANH COFFEE - LẮP ĐẶT MÁY LÀM ĐÁ VIÊN THIÊN PHÚC

+ NHÀ HÀNG HƯƠNG LÚA - LẮP ĐẶT MÁY LÀM ĐÁ VIÊN THIÊN PHÚC

+ KONGFOCHA MILK TEA - LẮP ĐẶT MÁY LÀM ĐÁ VIÊN THIÊN PHÚC

+ CHỢ THỦY SẢN - LẮP ĐẶT MÁY LÀM ĐÁ VẢY

+ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY LÀM ĐÁ VIÊN THIÊN PHÚC

+ LẮP ĐẶT MÁY LÀM ĐÁ VIÊN THIÊN PHÚC 5 TẤN/24H

+ LẮP ĐẶT MÁY LÀM ĐÁ VIÊN THIÊN PHÚC 20 TẤN/24H

+ Uống nước đá bẩn gây bệnh ecoli

+ Ghê sợ uống nước đá bẩn gây bệnh ung thư

+ ĂN SẠCH UỐNG SẠCH SỐNG KHỎE

+ 30s- Quảng cáo THIÊN PHÚC GROUP

+ MÁY LÀM MÁT - QUẠT ĐIỀU HÒA DAIKIO

+ Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC

+ Máy lọc nước KAROFI OPTIMUS I2

+ Máy nén khí

+ Dây chuyền chế biến cá, dây chuyền chế biến Thủy hải sản

+Lắp đặt máy sản xuất đá vảy, đá lỏng trên 2 tàu BTh 95967 ở Bình Thuận 

+ Lắp đặt máy sản xuất đá vảy, đá lỏng trên 2 tàu QNg 94359 TS và QNg 95868 ở Quảng Ngãi

+ Máy sản xuất nước đá lỏng, đá cháo giúp bảo quản thủy hải sản

+ Máy lọc nước nóng lạnh KANGAROO KG61A3 (5 lõi)

+ CAFE GIÀN GIÁO LẮP ĐẶT MÁY LÀM ĐÁ VIÊN THIÊN PHÚC